Co wchodzi w skład nowoczesnych systemów kontroli dostępu?

Kontrola dostępu to działanie mające na celu zapewnienie dostępu do zabezpieczonych miejsc i pomieszczeń wyłącznie osobom do tego uprawnionym. Dynamiczny rozwój technologii pozwala na automatyczne przeprowadzanie tego rodzaju uwierzytelniania. Do tego celu niezbędne jest jednak użycie elektronicznych urządzeń tworzących system kontroli dostępu.

Czym jest system kontroli dostępu?

Podstawowe funkcje systemów kontroli dostępu to kontrola ruchu osobowego na terenie chronionych obszarów w celu zabezpieczenia majątku, a także poufnych danych, które się tam znajdują. W zależności od potrzeb możliwe jest tworzenie harmonogramu dostępu, a także nadawanie mniejszych lub większych uprawnień dla poszczególnych osób. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń możliwe jest monitorowanie zdarzeń i sprawdzanie kto w określonym czasie wchodził na dany obszar. Biorąc pod uwagę poziom zabezpieczeń, systemy kontroli dostępu dzieli się na trzy grupy. Pierwszy stopień zabezpieczenia zapewniają kody numeryczne i alfanumeryczne, drugi karty lub breloki, a trzeci dane biometryczne, których powielanie jest praktycznie niemożliwe.

Rodzaje stosowanych identyfikatorów i transponderów

W skład każdego systemu kontroli dostępu wchodzą urządzenia wejściowe, takie jak czytniki, szyfratory i skanery decydujące o tym, kto może wejść na zabezpieczony teren oraz urządzenia wyjściowe w postaci zamków elektronicznych bądź elektromagnetycznych rygli, realizujących udostępnienia. Osoba, która pragnie wejść do chronionej strefy może być wyposażona w różnego rodzaju elektroniczne identyfikatory lub transpondery. Jeszcze kilka lat temu powszechne było stosowanie kart magnetycznych. Niestety regularne używanie kart prowadziło do ich zużycia i uszkodzenia, dlatego stopniowo zaczęto zastępować je bardziej wytrzymałymi kluczami magnetycznymi. Identyfikację osoby uprawnionej umożliwiają także karty i breloki zbliżeniowe. Urządzenia te nie muszą być wkładane do czytnika, dlatego nie powodują jego uszkodzenia. Dzięki wbudowanym układom scalonym karty i breloki zbliżeniowe działają automatycznie, gdy znajdą się zasięgu oddziaływania czytnika kontroli dostępu. Urządzeniami stosowanymi w systemach kontroli dostępu są również piloty, wysyłające fale radiowe. Ich zaletą jest duży zasięg sięgający nawet kilkuset metrów. Rozwiązania te powszechnie wykorzystywane do otwierania bram wjazdowych.

Czytniki zbliżeniowe i sterowniki kontroli dostępu

Aby informacja wysyłana przez kartę magnetyczną, zbliżeniową lub pilot zdalnego sterowania dotarła do urządzenia wyjściowego, niezbędne jest zastosowanie sterownika kontroli dostępu. Urządzenia te są odpowiedzialne za weryfikowanie uprawnień osób, które pragną dostać się na chroniony teren. Po przeprowadzonej analizie urządzenie może dać dostęp lub odmówić dostępu. Obecnie do wykonywania tego rodzaju czynności najczęściej wykorzystuje się czytniki zbliżeniowe. Niektóre z nich mogą być wyposażone w klawiaturę, za pomocą której wpisuje się kod dostępu. Coraz bardziej powszechne jest również stosowanie czytników biometrycznych, badających linie papilarne osób, które chcą dostać się na chroniony teren. Rzadziej stosuje się urządzenia badające tęczówkę oka lub rozpoznające brzmienie głosu.
Wszystkie niezbędne elementy systemu kontroli dostępu znajdzie się na https://www.asd.pl/systemy-kontroli-dostepu#path

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
16 + 30 =